Přejděte prosím na mé nové webové stránky:


www.jlucan.cz



Jiří Lučan - servis šicích strojů od roku 1982!